mẫu tràng hạt đẹp

Tràng hạt trầm hương 108 hạt

trang-hat-tram-huong-108-hat trang-hat-tram-huong-108-hat

Chi tiết tràng hạt trầm hương 108 hạt. +Xuất xứ: trầm hương tự nhiên Indonesia +Kích thước: hạt 7 li Tràng chuỗi 108 hạt khởi nguồn từ Ấn Độ và đã trở thành một vật quan trọng trong đời sống tín ngưỡng, văn hóa của tín đồ các tôn giáo và trong xã hội Ấn Độ cổ.Trong Phật ...