nhang trầm

Giới thiệu về trầm hương

gioi-thieu-ve-nhang-tram-huong gioi-thieu-ve-nhang-tram-huong

Hiểu 1 cách đơn giản, trầm hương là phần gỗ của cây dó bầu bị nhiễm dầu. dó bầu có rất nhiều loài thuộc chi Aquilaria, nhưng chỉ có 28 loài có thể cho trầm, trong đó Việt Nam có 6 loài. Aquilaria Crassna là loài quý nhất trong nhóm này, chỉ có mặt ở ...