nhang trằm không tăm

Nhang trầm hương không tăm

nhang-tram-huong-khong-tam nhang-tram-huong-khong-tam

Thông tin nhang trầm hương không tăm. Loại nhang này có 2 loại: – Loại dài 20 cm với đường kính 1,2 hoặc 1,4 mm. Đây là loại ngắn và nhỏ, phải cắm trên 1 đế cắm. Ưu điểm là có thể mang theo bên mình khắp nơi và có thể thắp mọi lúc mọi ...