rằm tháng 7

Nghi thức cúng cô hồn

nghi-thuc-cung-co-hon nghi-thuc-cung-co-hon

Cúng Cô hồn, không phải là một sự mê tín như bao nhiêu người đã lầm tưởng. Bởi vì, ở thế kỷ 21 này các nhà Ngoại Cảm trên thế giới và Việt Nam đã minh chứng được có thế giới của người chết. Cúng Cô Hồn đó là một hành động bố thí, từ bi ...