thắp nhang

Ý nghĩa thật sự của việc thắp hương

y-nghia-that-su-cua-viec-thap-huong y-nghia-that-su-cua-viec-thap-huong

Nén hương có ý nghĩa đặc biệt đó là thắp nhang để nhớ đến sự vô thường. Vô thường là từ Hán-Việt, tức là không vĩnh viễn - tất cả đều giả tạm, cho nên lúc nén hương tắt cháy thì cũng tượng trưng cho đời người tắt chắy, ngắn ngủi vô thường như thời ...