thông tin về ông địa

Nghi thức cúng ông Địa-Thần Tài

nghi-thuc-cung-ong-dia-than-tai nghi-thuc-cung-ong-dia-than-tai

Thần Tài - Ông Địa là một cặp 2 ông thần được thờ trong một cái tủ thờ, đặt ở dưới đất. Tủ thường làm bằng gỗ và có khi được Tủ thờ Thần Tài - Ông Địa đều đặt hướng thẳng ra phía cửa nhà, thường ở vị trí có vách dựa vào (để ...